عضویت
شبکه اجتماعی تانگو شما را یاری می‌کند تا با کسانی که در زندگی‌تان هستند، همیشه نزدیک باشید.

توسعه دهندگان

Cannot connect to the database:
به عنوان یک توسعه دهنده شما می توانید نرم افزارهای خود را در سایت شبکه اجتماعی تانگو قرار دهید, درخواست متعادل سازی برا اساس کاربران موجود بدهید. شما نرم افزار را میزبانی می کنید, که این معنی را می دهد که شما یک کنترل کامل بر روی ویژگی ها و کارکردهای سرور خواهید داشت

تنظیم کردن برنامه

برای تعامل با سایت شبکه اجتماعی تانگو نرم افزار شما جهت تماس های بعدی دارای کلید Api خواهد شد و اطلاعات آن ارسال می شود

هنگامی که شما یک نرم افزار بیافزایید ما به شما یک شناسه برنامه می دهیم که از جانب ما شناسه شماست.

درخواست یک موقعیت

هنگامی که شما قصد استفاده از API ما را دارید ابتدا باید درخواست رمز نمایید. بدین منظور شما نیازمند یک کلید اختصاصی برای خود هستید که ما آن را برای شما ارسال می کنیم که هنگامی که یک کاربر بر اساس Iframe برنامه شما را مشاهده کرد متوجه شوید. ما آن را در مدت $_GET['key'] سپری می کنیم.
این یک نمونه از درخواست خرابی است:
http://tango.cloudsite.ir/token.php?key=$_GET['key']
اگر مورد قبول بود, شما میگیرید یک JSON جواب:
Object
(
    [token] => LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUc4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEWGdBd1d3SlVBdHFZdmVWOXFEdDd6NFhXTXYzS3VZM2JyWXpUKzR0VgpBbERrN1dQWjhqRVpoVzBNWjE1Z3lHdGNlNm5ueFRNenp4SXpHM29BRVIzc0JVRCtYdStHb21JeVV4UE1RN1NtCkVPdFg0ZTNwekp6R081cUxBZ01CQUFFPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
)

ارسال یک درخواست

هم اکنون شما یک رمز معتبر دارید پس می توانید به سرور ما درخواست خود را صادر نمایید. برای هر یک از درخواست ها شما باید رمز خود را مجدد بدهید
یک مثال از تماس با سرور API ما بدین صورت است:
http://tango.cloudsite.ir/api.php?token=#{TOKEN}&method=#{METHOD_NAME}

فهمیدن جواب یک API

برای روش هایی که بتواند بیش از یک مورد را پاسخ بدهد شامل یک شاخص باید باشد که در مجموع تمامی موارد موجود را بخوبی تمامی صفحات موجود بازگردانی نماید. ما بصورت پیشفرض مقدار عددی 10 را تنظیم نموده ایم برای 10 مقدار بعدی شما می بایست از این مکان "page=2" سپری نمایید.

در قسمت سمت چپ می توانید افزونه هایی که با روش های Api انجام می شوند را ببینید. بر روی هریک که کلیک نمایید می توانید لیستی از عملیات هایی که می توانید روی آن انجام دهید را مشاهده کنید. برای کوتاه نمودن و فرمت این هدف ما بیشتر قسمت های مربوط را در نظر خواهیم گرفت نه درخواست های کلی نگر را

friend
getFriends
GET /api.php?method=friend.getFriends&user_id=#{USER_ID}
دریافت لیست کامل دوستان این کاربر. اگر شما از #{USER_ID} نگذشته باشید ما تمامی اطلاعات تماسی این کاربر را که وارد شده است را به شما بازگردانی خواهیم نمود
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 1
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [user_id] => 7
                    [user_name] => jane-doe
                    [full_name] => Jane Doe
                    [joined] => 1314110027
                    [country_iso] => US
                    [gender] => Female
                    [photo_50px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/7_50.jpg
                    [photo_50px_square] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/7_50_square.jpg
                    [photo_120px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/7_120.jpg
                    [photo_original] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/7.jpg
                    [profile_url] => http://tango.cloudsite.ir/index.php?do=/jane-doe/
                )

        )

)
isFriend
GET /api.php?method=friend.isFriend&user_id=#{USER_ID}&friend_user_id=#{FRIEND_USER_ID}
بررسی کن که آیا 2 کاربر دوست هستند یا خیر.اگر شما از #{USER_ID} عبور ننماید ما اطلاعات این کاربر را که بدرستی بازگردانیده شده اند را به درستی می دهیم
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [is_friend] => 1
        )

)
mail
getNewCount
GET /api.php?method=mail.getNewCount&user_id=#{USER_ID}
تعداد کل پیغامهای های دیده نشده را دریافت کنید. اگر شما # {USER_ID} عبور نمی خواهید کرد اطلاعات مربوط به کاربر است که در حال حاضر وارد سایت شوید. بازگردد
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => 1
)
notification
getNewCount
GET /api.php?method=notification.getNewCount&user_id=#{USER_ID}
تمام رخدادها پنهان هستند #{USER_ID} اطلاعات مربوط به بازگشت کاربر به لیست پنهان کردن رخداد ها اگر شما معین کنید.
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 5
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => 5
)
get
GET /api.php?method=notification.get&user_id=#{USER_ID}
مطلع شدن از رخدادها همه کاربران #{USER_ID} اطلاعات مربوط به بازگشت کاربر به لیست مطلع شدن از رخداد ها اگر شما معین کنید.
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [notification_id] => 3
                    [link] => http://tango.cloudsite.ir/john-doe/comment-id_1/
                    [message] => Jane Doe commented on your wall
                    [icon] => http://tango.cloudsite.ir/module/blog/static/image/default/default/activity.png
                )

        )

)
photo
addPhoto
POST /api.php?method=photo.addPhoto&photo=#{@FILE_PATH;TYPE=MIME_TYPE}&photo_name=#{BASE_FILE_NAME}
Uploads a photo on behalf of the user.
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [original] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d.jpg
            [75px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_75.jpg
            [100px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_100.jpg
            [150px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_150.jpg
            [240px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_240.jpg
            [500px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_500.jpg
            [1024px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_1024.jpg
        )

)
getPhotos
GET /api.php?method=photo.getPhotos&user_id=#{USER_ID}
دریافت تمامی تصاویر برای کاربر. اگر شما #{USER_ID} را پشت سر نگذارید ما تمامی اطلاعات درباره این کاربر را از اطلاعات ورودی وی به دست می آوریم
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 1
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [photo_100px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_100.jpg
                    [photo_240px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_240.jpg
                    [photo_original] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.jpg
                )

        )

)
user
getUser
GET /api.php?method=user.getUser&user_id=#{USER_ID}
دریافت اطلاعات در باره کاربر بر اساس ID# کاربر که پیش از این تعیین شده است. اگر شما موردی برای #{USER_ID} تعیین نکنید ما ایشان را براساس اطلاعاتی که با آن وارد شده اند در نظر می گیریم.
جواب
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [user_id] => 1
            [user_name] => john-doe
            [joined] => 1314109907
            [gender] => Male
            [country_iso] => US
            [full_name] => John Doe
            [email] => john.doe@site.com
            [photo_50px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_50.jpg
            [photo_50px_square] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_50_square.jpg
            [photo_120px] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_120.jpg
            [photo_original] => http://tango.cloudsite.ir/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e.jpg
            [profile_url] => http://tango.cloudsite.ir/index.php?do=/john-doe/
        )

)